יום שישי, 25 באוגוסט 2017

"ארכיאולוגיה תלמודית"- מה זה?
מה הכוונה במונח "ארכיאולוגיה תלמודית"? לכאורה הוא כולל שני מונחים שונים וחסרי קשר. מצד אחד, המחקר הארכיאולוגי הוא חקר השרידים החומריים באמצעים המקובלים של חפירה, סקר, איתור וניתוח הממצא החומרי. מצד שני, המונח "תלמוד" הוא מונח שמתכוון ליצירה הרוחנית של חז"ל בתקופת המשנה והתלמוד כפי שהיא מופיעה לפנינו בקורפוס המגוון של היצירה התלמודית. עולם הישיבות המסורתי, באופן עקרוני, אינו מתעניין במחקר הארכיאולוגי מעצם הגדרתו כ-"מחקר" ובוודאי הוא חשוד על רקע החיכוך והשאלות סביב ה-"ארכיאולוגיה המקראית" והסתירות הקיימות בין התנ"ך ובין הממצאים הארכיאולוגיים. אפילו אלו שאינם מסוייגים מעצם המחקר הארכיאולוגי, לא תמיד עקבו אחרי הממצא הארכיאולוגי ובוודאי לא ידעו כיצד לנתח ממצא ארכיאולוגי בכלים המדעיים המקובלים. מאידך, ארכיאולוגים מקצועיים מעטים הכירו ומכירים את הספרות התלמודית לגווניה באופן מעמיק, ביקורתי ומעודכן.